Õpitoad


Alates 2014 aastast pakume võimalust tuua oma sündmusele ka tuletemaatikaga seotud õpitubasid.

Hetkel oleme keskendunud tulepiltide õpitubadele, kus 1,5x1,5m suurusele metallraamile luuakse vastavalt kavandile tulepildid

Õpituba kestab tavaliselt 2-4 tundi, sõltuvalt osalejate arvust ja õpitoa-tunni ülesehitusest. Õpitoa käigus räägitakse ära tulepiltide ehitamise metoodika ning õpetatakse baasoskused. Kavandid saavad õpitoas osalejad valida kataloogist ise. Seejuures saame luua ja komplekteerida just ürituse temaatikaga kooskõlas oleva kavandite sortimendi. 

Ka on võimalik õpitoas osalejatel oma ideid realiseerida kui neil peaks olema tahtmist ise kavand koostada.

Õpitoa hind sõltub otseselt osalejate arvust, mis määrab ära kui palju tulepilte luuakse, kui palju materjali kulub ning kui palju peaks juhendajaid kohapeal viibima.